לאילו תחומים מתייחס המושג שווי הוגן ?

לא מעט תקנות וחוקים משפיעים על חיינו, חלקם מורגשים יותר וחלקם מורגשים פחות וזאת כמובן תלוי מצב. אך ישנם תקנות למשל התקנות של "שווי הוגן", אשר מתייחסות ללא מעט היבטים עסקים בחיים שלנו. תקנות אלו אשר נמצאים כחלק מהתקינה החשבונאית הבינלאומית, אמורים לתת לבצע איזה שהיא מדידה של פריטים מסוימים על פי שווי הוגן ולבצע גילוי לשווי על ידי ביאורים […]